Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Brandskydd


Rekommendationen är att samtliga stugägare har minst en (1) brandvarnare monterad i sin stuga, detta för att säkerställa både sin egen som andra medlemmars säkerhet vid eventuell brand så att denne kan stoppas i tid.

Stugorna ligger ganska tätt så spridningsrisken av brand är stor.

Brandvarnare har delats ut till samtliga medlemmar, är det som så att du/ni inte har mottagit en så kan ni kontakta styrelsen för att lösa ut en.


Även brandsläckare i form av pulver rekommenderas till er som har elektricitet i era stugor, i annat fall fungera skum och kolsyra lika bra.

Många kolonister använder sig numera även av gasol till både uppvärmning som till grillen, ni som har gasolflaskor är skyldiga att märka upp detta tydligt med varningssylt om var dessa finns.


Det finns uppsatta föreskrifter gällande eldning vilket kan läsas i ordningsreglerna, detta skall följas till punkt och pricka.


Brandskyddet är till för allas säkerhet.

Som stugägare så är rekommendationen att man har följande:

Brandvarnare (minst 1 styck, kan vara bra att ha en extra i sitt förråd)

Brandfilt

Brandsläckare (pulver och/eller skum)

Varningsskylt om Gasol


Alla har inte försäkringar på sin egendom, vilket kan vara bra att ha och kostnaden är låg. Genom sitt försäkringsbolag kan man köpa ett säkerhetspaket innehållande ovanstående exkl. skylt.


Tänk på att längs vägarna får det inte förekomma några hinder i form av trånga vägar, överhängande träd etc. som hindrar utryckningsfordon då de ska komma fram på våra vägar inom området.


En tanke!

Ordföranden har funderat lite kring det här med brandsäkerheten och hjärt- och lungräddning, många på området är äldre liksom är det många på området som har oförsiktiga barn. Det kanske vore all idé att ge samtliga medlemmar möjligheten till en dags utbildning inom brandsläckning och hjärt- och lungräddning. Kontakta styrelsen om ni anser detta vore en god idé. Det är trots allt en säkerhetsåtgärd och alla bör kunna den grundläggande biten.