Senast uppdaterad: 10 maj 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Byggfrågor 


Frågor och svar på det som gäller för Perstorps koloniområde.

Tänk på att det är du som medlem som har yttersta ansvaret gällande att du följer de regler och normer som gäller vid byggandet i sin helhet. Föreningen och/eller styrelsen tar inget ansvar gällande byggen överhuvudtaget, vi delger information men det är alltid byggherren som ansvarar för att det blir rätt från början.


Nedan kommer enklare frågor och svar, finner du det inte här så kan du vända dig till byggnadsnämnden i kommunen.

Växthus


Du har tillåtelse att uppföra ett växthus om 

7 kvm utan bygglov på din kolonilott.

Dock är det krav på att du som medlem ska meddela styrelsen var, när och hur det ska uppföras både i textform samt på bild där det framgår var på din kolonilott växthuset ska placeras.

Växthuset finns att köpa i moduler, som byggsats eller så kan man bygga sin egen version. Kravet är att det ska vara väl förankrat och ordentligt byggt så att ditt växthus inte riskerar att skada dig som medlem, annan medlem eller annans egendom.

Växthus över 7 kvm krävs det bygglov för, styrelsen kan vara behjälpliga med att fylla i blanketter för bygglovsansökan.

Förråd


Du har tillåtelse att uppföra ett förråd om 

8 kvm utan bygglov på din kolonilott.

Dock är det krav på att du som medlem ska meddela styrelsen var, när och hur det ska uppföras både i textform samt på bild där det framgår var på din kolonilott förrådet ska placeras.

Förråd finns att köpa i moduler, som byggsats eller så kan man bygga sin egen version. Kravet är att det ska vara väl förankrat och ordentligt byggt så att ditt förråd inte riskerar att skada dig som medlem, annan medlem eller annans egendom.

Förråd över 8 kvm krävs det bygglov för, styrelsen kan vara behjälpliga med att fylla i blanketter för bygglovsansökan.

Lekstuga


Det krävs inget bygglov för att uppföra en lekstuga på din kolonilott.

Dock får lekstugan inte övergå 8 kvm för då räknas den som förråd.

Lekstugor finns det i alla varianter och den finns att köpa färdigmonterad, i byggsats eller så kan man konstruera en egen version för sina barn där de kan vara behjälpliga med sitt kunnande och sina önskemål.

Dock är det krav på att du som medlem ska meddela styrelsen var, när och hur det ska uppföras både i textform samt på bild där det framgår var på din kolonilott lekstugan ska placeras.

Var unik och använd fantasin vid skapandet av barnens lekstuga, varför vara som alla andra.

Fönster/dörrbyte


Att byta fönster och dörrar är inget som kräver bygglov, du har heller ingen skyldighet att meddela detta till styrelsen heller.

Däremot kan det vara till din fördel om du ska göra en ändring eller byta ut något då detta kan dokumenteras och godkännas av styrelsen varvid en kopia av dokumentet sätts in i pärmen under respektive lott nummer, så vid en eventuell försäljning eller att någon har något att klaga på så har du som medlem ryggen fri.

Viktigast är att det ser bra ut och är väl utfört, för klantar ska inte ge sig på sådant de inte förstår sig på. Lycka till.

Fasadbyte och färgbyte/målning.


Det är det krav på att du som medlem ska meddela styrelsen var, när och hur det ska utföras både i textform samt på bild där det framgår hur slutresultatet ska bli.

Du är skyldig att meddela vilken typ av fasad du ska ha (tegel är ej godkänt) samt få godkännande av färgval.

Det viktigaste av färgval är att det är en så kallad naturnära färg, så knall orange och signalröd är inga bra alternativ.

I övrigt så bestämmer du som medlem själv både fasad och färgval, dock ska det meddelas och godkännas av styrelsen.

Kopia på godkänt dokument sätts i pärm under respektive lott det avser.