Senast uppdaterad: 10 maj 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Byggregler


På denna sida kan du läsa lite övergripande information om vad som gäller byggande inom Perstorps koloniområde.

Den information som delges här är densamma som står i arrendeavtalet med kommunen, i stadgarna och i ordningsreglerna. All annan fakta återfinns på byggnadsnämnden eller boverket. Snabba genvägar till det du söker finns här vid sidan om.

Det kommer att underlätta letande för dig som vill bygga, bygga om eller bygga till. Här kommer du att finna underrubriker som leder dig rätt bland blanketter, enklare byggfrågor och länkar till sådant som gäller byggandet och mycket mer. Perstorps koloniförening vill värna om våra medlemmar och hjälpa dem i den mån det är möjligt.

Denna sida kommer att vara klar senast den 1 maj 2017, det tar lite tid att få ihop rätt material.