Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Kommande aktiviteter


 Finner du under rubriken AKTUELLT.


FAKTUROR

Fakturor för perioden 2018/2019 kommer att skickas ut under senare delen av mars månad. Ni som vill ha den till er mail, vänligen meddela styrelsen den i god tid.

[email protected]


Har ni frågor så kontakta oss.

Frågor och svar

Frågor vi får till oss som anses vara bra för alla att veta kommer att presenteras här. Även förfrågningar om hjälp och stöd vid någon händelse eller liknande. Alla har sina egenskaper och alla är bra på något. Vi får dra nytta av varandras kunskaper för en bättre framgång i vår förening.


Bevattning:

Idag finns det inget förbud mot bevattning i vårt område, men för den skull betyder det inte att ni ska slösa med vattnet.

Rekommendationen är att samtliga stugägare införskaffar sig vattentunnor för att ta vara på regnvattnet som kommer och vattna med detta i första hand.


POOL

Svar: NEJ

Att ha en pool om flera tusen liter är inte acceptabelt att ha på sin kolonilott, däremot kan det tillåtas att ha en mindre barnpool för våra husdjur och barn. Fråga styrelsen innan inköp så att det är ok så att ingen börjar klaga.