Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Perstorps koloniområdes historia

De som varit med från början har älskat varje minut av sin resa med kolonin.

Denna historiska resan hade inte blivit av om inte medlemmen Sune Nilsson lagt ner så mycket energi och entusiasm i vår förening och dess historia, 

han liksom många andra medlemmar har bidragit med enormt mycket genom alla dessa år.

Alla gånger har det inte varit positivt, men åsikterna har varit delade och tur är väl det.

En stor eloge till Sune Nilsson som har satt ihop en lättläst historisk resa åt oss läsare, gamla som nya medlemmar och andra besökare på vår hemsida.

Han är och kommer alltid att vara en av våra ledstjärnor i vår föreningen och föreningen ska vara tacksamma för det han har gjort för föreningen.

Det finns två år man kan lägga på minnet och det är följande:

2017 firade Perstorps koloniförening 50 år, kolonin i Smattabygget började hyra ut sina första lotter den 1 april 1967 för gamla medlemmar 

och den 2 april 1967 fick nya medlemmar välja sina lotter.

2019 firar koloniföreningen 60 år, detta då Perstorps koloniträdgårdsförening bildades vid ett möte för kolonister den 11 maj 1959.

Det är svårt att nämna när den första koloniodlingen bildades i Perstorps köping, men det är garanterat långt tidigare än när föreningen bildades 1959.

Vid efterforskning så har vi hittat uppgifter från 1948 men var denna odling fanns låter vi vara osagt då historiken innan 1959 är svårtolkad och det berättas om så mycket mer än om just koloniodling i dessa dokument.

På denna historiesida kommer vi att berätta om tiden mellan 1959 till dags datum. 

Dock kommer vi att göra lite intressanta instick om just Smattabygget och dess historik många år tillbaka innan kolonin blev till.

Historia är alltid intressant, eller hur?


Smattabygget på 1800-talet

Tack vare det moderna Internet med den smått populära sidan FaceBook med sidan "Perstorp med omnejd" så dök denna fantastiska historien upp. Det bara måste finnas med på föreningens hemsida, bättre anknytning kan det inte få och dessutom så är det lite småhäftigt med fakta som serveras på silverfat. Tack till Une Ekberg som delgivit oss detta.


Några av de mest spektakulära brottslingarna i Perstorp var naturläkaren och förfalskaren, den 148 cm långe Smatta-Olan, Ola Christensson och hans bror Nils. Ola som var född 1814 i Smattabygget, dömdes för "Tillverkning och utprångling av falskt mynt" till sju års straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende. När han frigavs från fängelset i Malmö 1877 togs ett fotografi ( se bild bredvid texten) som tillsammans med beskrivning av hans utseende och det begångna brottet, skulle användas om han behövde efterlysas i framtiden. Olas förfalskningar var dock inte hans första brott. Han hade redan 1842 dömts för flera stölder. Smatta-Olan avled på 1880-talet efter misshandel av en f.d. fästingfånge Carl Nilsson från Ignaberga.


Tiden innan 1967

Efter att ha haft odlingsområde vid Jean Jönssons damm (lades ner 1 januari 1960), vid Lillarydsvägen (lades ner efter säsongen 1960) och vid Oderljungavägen - Soptippsvägen börjar man i styrelsen bli orolig för föreningens framtid.

På årsmötet den 22 mars 1961 diskuterades olika tänkbara lösningar för framtiden. Man har även planer på att inköpa sig ett eget markområde för att bli oberoende av Perstorps köping.

Efter diverse turer och många möten med köpingens representanter, föreslår man från deras håll Smattabygget som permanent koloniområde. Detta motsätter sig styrelsen på det bestämdaste och vidhåller den inställningen in i det längsta.

1965 beslutar Perstorps köping att utlägga ett nytt koloniområde i Smattabygget. Planeringen ska påbörjas 1966. Samma år presenteras första kontraktsförslaget för Smattabygget. Kontraktet löper på 25 år med början den 1 oktober 1966.


HISTORISK FAKTA

Historien om Jeans damm

Visste du om hur två hemmansägare i Perstorp gjorde för att dryga ut lantbrukets inkomster, de beslutade sig för att gå samman och bygga en damm för karpodling. Men av detta hade inget blivit av om det inte varit för att de anlitat en entreprenör och hans son som med hårt arbete förenat med svett och mycken möda grävt ur dammen. Detta med endast spade, korp och rullebör.

Vill du veta mer om Jeans damm och dess område, klicka dig in på länken nedan.

"Historien om Jeans damm"


Inflyttning 1967

Den 1 april 1967 kan gamla medlemmar hyra lotter på Smattabygget och nya medlemmar får tillgång till lotter den 2 april samma år.

1967 uthyrdes 45 av föreningens 78 lotter på det nya området.

Medlemsavgiften var satt till 10 kr 1967 och arrendeavgiften var 18 öre per kvadratmeter.

1967 flyttades också föreningsstugan (idag stuga nummer ett) från Oderljungavägen till Smattabygget.

Tiden mellan1970 – 1976

På årsmötet 1970 beslöts det att slopa medlemmarnas arbetsplikt åt föreningen som rått sedan föreningen bildades 1959.

Som tradition anordnade föreningen midsommarfirande under många år och 1970 samlade denna festlighet 100 deltagare.

På årsmötet 1971 kom frågan om telefon på området upp. Det kom att visa sig vara en svår nöt att knäcka och telefonen i stugan blev installerad först 1985.

1971 kom frågan om el till området upp första gången och  frågan återkom sedan ett antal gånger efter det. 1976 var frågan uppe igen och då tillsammans med vattenfrågan, som också skulle visa sig vara svår att lösa.

Under perioden 1972 - 1975 utökades området successivt för att uppnå det antal lotter som fanns 1997, (Har ej uppgift om hur många lotter som fanns detta år.)

Nybygge och elektricitet

1979 upprättades en ritning på ny toalett-, tvätt-, och förrådsbyggnad, som föreningen ville att kommunen skulle bekosta. Den ansökan avslogs dock av kommunen.

Den toalettbyggnad som fanns på området bestod av 3 stycken torrdass, en "pisstunna" och tvättutrymme saknades helt. Precis som idag förekom det språksvårigheter även på 60- och 70-talet men då av en annan anledning, för att hitta rätt behövdes kanske vägvisare till besökaren.

1981 beslöts att bygga en föreningsstuga innehållande toalett, tvättutrymme och förråd. Föreningen fick av kommunen vindfällda träd som sågades upp till byggnadsvirke.

För att klara bygget ekonomiskt tog styrelsen upp ett lån på 25000 kronor. Lennart Bohman utsågs till arbetsledare för bygget. 1985 stod föreningsstugan inredd och klar varefter föreningen försöker sälja den gamla klubbstugan (stuga nummer ett).

1983 är sydkraft beredda att dra fram en jordkabel på området så att intresserade stugägare kan få en elledning framdragen till sina stugor för en kostnad av 4000 kr. Den gamla stugan fick el indragen redan 1980.

Uppsägningar och namnbyte

Under hela tiden som föreningen funnits har styrelsen arbetat hårt för att ordningen på området skall hållas så som det framgår i stadgar och ordningsregler. Under perioden 1982 - 1989 sker ganska många uppsägningar av medlemmar som inte sköter sina åtagande. Ett antal stugor rivs och bortforslas medans en del eldas upp på platsen.

1988 ändras föreningens namn till nuvarande, Perstorps koloniförening.

1992 börjar förberedelserna för en tillbyggnad av föreningsstugan, som står klar 1993. Arbete hade forcerats tack vare att vi fått hjälp av ALU-arbetare och för att klara materialinköpen blev föreningen tvungen att ta ett nytt lån på 15000 kr.

Vatten, vatten och åter vatten

Ett problem som gått som en följetong genom åren är vattenfrågan på området. Under de första åren på Smattabygget togs vatten till bevattning från en brunn nere vid bäcken och dricksvatten fick man hämta vid en gårdspump på parkeringen.

När området efterhand utökades, räckte vattnet inte till och pumphuset flyttades upp till dammen i norra änden av området. Men inte heller det arrangemanget räckte för att förse området med vatten. 1977 löstes denna fråga genom att vi blir inkopplade på kommunens borra i Spjutseröd och allt var frid och fröjd ända tills kommunen, vid arrendeavtalsförhandlingen 1995, ville ha betalt för vattnet som hittills varit gratis. Efter en hel del turer hit och dit löste sig det hela sig och vi kunde godkänna avtalet.

En gåva och blomsternamn

1994 fick föreningen en gåva, föreningsstugan fick "nya" stolar från Folkets Park i Perstorp till vår föreningsstuga.

1988 beslöt styrelsen föreslå på medlemsmötet att gatorna på området skulle ha namn och att skyltar sattes upp, men det dröjde ända till årsmötet 1995 innan beslut togs och att gatorna skulle namnges efter blommor.

Styrelsen och många enskilda medlemmar har lagt ner ett stort arbete på att snygga upp den gamla soptippen vid parkeringsplatsen och längs med bäcken i södra delen av området. Kommunen har hela tiden varit välvilliga och ställt upp med åtskilliga lass grus och matjord. Vi har även haft god hjälp med detta arbete av ALU-arbetare.

Tillbyggnad

1997 var det åter igen dags för en ny tillbyggnad av föreningsstugan. Denna gång gällde det en altan, som också färdigställdes på våren detta år.


Trots att många ärenden tagit lång tid att behandla, ibland flera år innan beslut har tagits, har mycket hänt både inom föreningen och på Smattabygget fram till 1997.

Uppfräschning

1998 fortsatte arbetet med att snygga till området och hålla allting i ordning. Till vår hjälp fick vi två ALU-arbetare, vilket föreningen var mycket tacksamma för. Medlemmarna hjälptes dessutom åt med att tvätta och måla om föreningsstugan. Efter en del turer kunde vi (nästan) enas om en kulör, men slutresultatet blev snyggt och bra. Trots allt arbete som läggs ner får styrelsen ta emot en del gnäll och påhopp från vissa medlemmar. Problemet tas upp på årsmötet. Lediga lotter skyltas upp. På medlemsmötet 18 oktober 1998 klargjordes att Källstorpsvägen sköts av en vägsamfällighet och inte av Perstorps koloniförening.

HISTORISK FAKTA

Folkets Parks historia

Ni som är äldre minns säkerligen Folkets Parks glansdagar från förr och ni som tillhör den yngre generationen kommer troligen mest ihåg att skolans matsal låg i källarvåningen.

När Perstorps kommun sålde sitt elverk till Sydkraft fick man loss en massa miljoner och då beslöt politikerna att dessa pengar skulle komma kommuninvånarna tillgodo på något sätt.
– Perstorpsborna fick lämna in önskemål och det visade sig att listan toppades av ett friluftsbad, ett nytt ålderdomshem och ett nytt Folkets Park.
1968 revs det gamla Folkets Park och två år senare stod det nya klart.
- Det blev lite försening i bygget eftersom det beslöts att man skulle inrätta skolköket och bespisningen i bottenvåningen. Men 1970 var det dags för invigning. I dag står Folkets Park fortfarande kvar även om verksamheten till en del förändrats.
På 70-talet var Fredagsdansen i Perstorps Folkets Park mycket populär. Det kom många danssugna och detta gav bra intäkter till föreningen. Delar av inredningen skänktes således till Perstorps koloniförening år 1994, ungefär vid samma tidpunkt förvärvade Folkets Park nytt möblemang.

Är du intresserad av vad som händer på Folkets Park i Perstorp idag 2018 och framöver så kan du klicka dig vidare nedan för information.

Skyltning till området

1999 beslöt man att föreningen inte längre tillhandahåller med skottkärror, som föreningen tidigare har gjort. Behov av ny gräsklippare finnes, beslutades även att inte inköpa varken jordfräs eller mossrivare. Arbetsordningen för parkskötaren gjordes upp. 

Vidare bestämdes att föreningen kommer att bjuda medlemmarna på adventskaffe. 

Belysning installerades på utedasset. 

Beslutades även om en ”Välkomstskylt” till området, Pernilla fixar denna.

Marknadsföring av föreningen

År 2000, en sak som styrelserna jobbat hårt med under årens lopp är medlemsvärvning. Vi har under årens lopp fått god hjälp av lokaltidningarna med gjorda reportage som föreningen sett som en bra marknadsföring. Men det fanns många lediga kolonilotter som föreningen gärna ville få uthyrda. Därför beslutar styrelsen att göra upp ett reklamblad som vi kunde dela ut och sätta upp på/i utvalda platser och områden. Ulrik och Sune fick i uppdrag att ta fram ett förslag som därefter godkändes och delades ut efter uppgjord plan. Under året började frågan om duschrum att diskuteras. Återigen fick Ulrik och Sune hedersuppdraget att ta fram förslag vilket sedemera godkändes av medlemmarna.

Katastrofal felstavning

Under år 2001 kunde föreningen börja rentvå sig. Problematik som uppstod i samband med duschbygget, som var tänkt att ske under två år, var att det visade sig nära nog omöjligt och var tvunget att göras under ett och samma år vilket i sin tur fick till följd att föreningens ekonomi knäcktes. Men även detta problemet löstes genom att styrelsen och medlemmar välvilligt hjälptes åt med finansieringen och efter hand kom föreningen på grön kvist igen. Kolonilott nummer 29 på norra delen av området blev parkering. Ny entré till föreningsstugan färdigställdes. År 2001 deltog föreningen i Bo & Fritidsmässan som arrangerades i och utanför Folkets Park. Föreningen hade en egen ”monter” bestående av ett tält med en stor skylt med texten ”PERSTORPS KOLLONIFÖRENING” och reklamblad och lite annat. Frivilliga medlemmar informerade om vår verksamhet. Alla var nöjda och glada med arrangemanget ända tills en besökare påpekade att ordet ”KOLLONIFÖRENING” var felstavat. Vad göra? Ingenting tyckte de flesta, men inte Sune. Han tog fram skruvdragaren och rev så ner skylten, körde med full gas till Smatta, slet fram sågen och sågade bort ett ”L” och så tillbaka med skylten igen. De flesta hann nog inte märka av fadäsen. Skylten sitter idag på föreningsstugans gavel.

Upprustning

Kommunen kontaktades angående den dåliga tillfartsvägen under 2002. Detta år renoverades således också toaletterna och skärmtak byggdes i anslutning till duschutrymmen. Cementplattor lades utanför föreningsstugan och rabatter anordnades. Den som skänkte plottorna och en del andra saker tackas.

Stugan på lott 58/59 övergick till föreningens ägo och besked kom om att det blev tillåtet att bygga stugor om 40 kvm. Ingemar Liikamaa jobbade denna sommar åt föreningen under så kallat aktivitetsgaranti.

Sopsortering

Under år 2003 gjordes en del renoveringar och förbättringar. Föreningen fick ett nytt sopsorteringssystem, BEDA. Nårab kom för att informera och vi kom överens om hur abonnemanget ska utformas. Återigen ebb i kassan men kassören Henriksen löser detta smidigt, styrelsen beslutar att renovera stuga 58/59 för att sedan sälja densamma.

Idag 2018 på Perstorps koloniförening så ställer styrelsen krav på att sopsorteringen ska fungera väl. Här får du som medlem förståelse om hur du sorterar rätt, klicka här: NÅRAB

Mord i antågande

Problem uppstår i föreningen då mördarsniglar gör entré på området under 2004. Kontakt med Naturhistoriska Museet i Göteborg får vi bekräftat att samtliga insända exemplar är spanska skogssniglar, så kallade mördarsniglar som vi kallar dem. Absolut inge glädjande besked och vad kunde vi göra? Jo, bekämpa och se glada ut, om man kunde.

Tidningsreportage

NST, Nordvästra Skånes Tidningar vill år 2005 göra ett reportage om föreningen och dess koloniområde vilket föreningen tackar ja till, bättre reklam kan man inte få. Frågan om ett nytt arrendeavtal med kommunen börjar diskuteras. Ny anslagstavla kommer på plats. Ommålning av föreningsstugan sker och brandsläckare införskaffas.

”Till salu” skyltar fixas, som medlem som står i säljtagen kan låna då de ska avyttra sin stuga.

Näringslivsmässa

År 2006 vill föreningen förlänga arrendeavtalet med kommunen och gå således in med en skrivelse till kommunstyrelsen. Våra stadgar, ordningsregler och arrendekontrakt med medlemmarna skrivs om. Ett kontorsförråd byggs inne i föreningsstugan.

Detta år deltar föreningen i Näringslivsmässan som anordnas av Folkets Park. Nytt arrendeavtal diskuteras med kommundirektören. Vi får så småningom ett avtalsförslag vilket föreningen inte kan acceptera. Föreningen beslutar slopa både vår och höstfest, detta på grund av vissa omständigheter som inträffade under 2005. Styrelsen beslutar att bygga om köket och även sophörnan byggs in till förmån för gräsklipparen. Stugan på lott nummer 4 tillfaller föreningen. Bevattning med spridare förbjuds. De nya stadgarna antas för andra gången.

HISTORISK FAKTA
Näringslivsmässan och mer däromkring

Den 22-23 april 2006 hölls Näringslivsmässan i Folkets park och områdena däromkring. Det fanns runt 50 företag som ställde ut och som om inte detta var nog fanns även runt 25 föreningar på plats, varav en var Perstorps koloniförening.

Förutom att ge företagare runt om i Perstorp möjlighet att ställa ut och presentera sig firades även minnet av att det 2006 är 125 år sedan som Perstorp AB grundades.

Visste ni att Plastens Hus öppnades den 16 juni 2006 för allmänheten. Syftet med Plastens Hus är att belysa plastens utveckling och betydelse i det svenska samhället utifrån den verksamhet som har funnits i Perstorp i över ett sekel.

Under årens lopp har plasten utvecklats och idag finns den överallt, utan att vi tänker på det.

Eftersom Perstorp AB firade 125 år sedan första grundstenen lades så kan det vara kul att få veta att plastens vagga i Sverige finns i Perstorp.

1918 uppfann den indiske kemisten Das Gupta isoliten, det första syntetiska plastmaterialet som tillverkades i Skandinavien. Och han gjorde det i Perstorp.

Vem var då Innanendra Das Gupta? Han föddes i Indien, disputerade i läkemedelskemi vid Technische Universität Berlin och fick sedan anställning vid Skånska Ättikfabriken AB (senare namn Perstorp AB) i Skåne genom företagets grundare Wilhelm Wendt. Där utvecklade Gupta 1918 Skandinaviens första plastmaterial, indolack, efter experiment med formalin och kresol. Detta ledde snart till utvecklingen av härdplasten, som till förväxling liknade bakelit. Das Gupta arbetade för Perstorp AB. Hans uppfinnande av isoliten öppnade en helt ny möjlighet för Perstorp AB och man började leverera plastprodukter till elindustrin i början av 20-talet. Initialt handlade det mest om handtag till strömbrytare och knappar till radioapparater. Längre fram blev det även telefonkåpor, arbetshjälmar och mycket annat.

Utmärkelsen till Årets företagare i Perstorp har blivit utsedd av kommunledningen som under många år delats ut vid köpmännens Vårfest på torget i maj. Men år 2006 kom den istället att delas ut vid Näringslivsmässan i Folkets Park den 22-23 april.
2006 års pristagare blev järnhandlaren i tredje generationen, sedan 1920-talet har Peter Holmers familj varit järnhandlare i Perstorp med en affär där man fortfarande kan köpa skruvar styckevis, verktyg, arbetskläder och det mesta som hör trädgården till.

Holmers Järnhandel har under Perstorps koloniförenings långa tid varit en trogen butik och leverantör av allt från skruvar, dasspapper och kaffebönor och mer där till.

Vill du veta mer om vad Plastens Hus är och hur du går till väga för att besöka den, klicka här: Plastens Hus

Vill du veta vad Holmers Järnhandel har att erbjuda idag så kan du klicka här: Holmers Järnhandel

40-års jubileum

Året är 2007 och föreningen inväntar fortfarande besked från kommunen angående arrendeavtalet som nu ändrats till nyttjanderättsavtal. Stugan på lott nummer 58/59 renoveras av frivilliga arbetskrafter och föreningen försöker sälja densamma. Även stuga nummer 4 kommer att säljas. Föreningen firar 40 år på Smattabygget med en jubileumsfest i augusti.

Mördarsniglarna bekämpas i stor skala med kalk och specialmedel och genom många medlemmars medverkan. Ett antal ovårdade kolonilotter ställs i ordning genom frivilliga insatser och arrenderas sedan ut.

Accepterat Nyttjanderättsavtal

Kommunen kontaktade 2008 föreningen angående nytt nyttjanderättsavtal. Hela styrelsen bör medverka ansåg vi och vi vässade således också våra argument för att få till ett så bra avtal som möjligt. Detta berodde inte minst på att kommunen ville se området som ett fritidsområde, vilket föreningen på det bestämdaste motsatte sig. Efter många turer hit och dit fick vi till slut fram ett avtal som föreningen blev nöjda med och som undertecknas. Samma år blir föreningen genom gåva ägare till stuga på lott nummer 82. Styrelsen sätter stopp för uthyrning av stuga till en hemlös person. Beslutades om grötafton istället för sedvanligt adventskaffe.

Klarläggning av byggregler

2009 gör föreningen ett nytt försök till att få klarlagt vilka regler som gäller för byggnation på området. Monica Magnusson, bygglovshandläggare vid kommunen kontaktas. Ett möte med stadsarkitekten Lena Tore kommer till stånd, dock väldigt oklart om vad som kom fram på detta möte eftersom anteckningarna från mötet saknas.

Styrelsen diskuterar en renovering av köksdelen i föreningsstugan. Sune Nilsson tar fram ett förslag som godkännes. Detta förslag innefattar även yttervägg samt ändring av fönster. En skrivelse skickas in till kommunen avseende flyttning av vattenmätaren in till området, detta för att vi ska slippa gå en kilometer genom skogen för att kontrollera så att inga läckor har uppstått på den långa ledningen. Uppkomna vattenläckor kostar föreningen pengar. Efter beslut den 27 september 2009 görs en indelning i skötselområden, där varje medlem har sin del att hålla i ordning. Föreningen fyller 50 år som förening vilket firas med en jubileumsfest.

Trädgårdsdag

År 2010 anordnas en trädgårdsdag med en liten loppis som gav ett välbehövligt tillskott i kassan. Köket är numera renoverat och de som genomfört arbetet belönas med ett tack för sitt slit. Materialkostnaderna uppgick till ca 23.000 kronor. Föreningen riktlinjer för byggnation kommer att justeras för att sedan lämnas in till kommunen. En kamratcirkel anordnas där medlemmarna kan träffas och diskutera olika ämnen som rör trädgårdsodling. Intäkterna från loppisen och trädgårdsdagen uppgick till 3.884 kronor, vilket var mycket bra. Beslutades om grötafton den 27 november 2010 klockan 17:00.

Ingen snöplogning

Städlördagar återinfördes år 2011, detta anser styrelsen är viktigt för gemenskapen men indelningen av städområden bibehålls. Eon informerar om att de luftburna elledningar som korsar området kommer att demonteras ned. Ordförande och sekreteraren har varit hos kommunen och diskuterat om föreningens riktlinjer gällande byggnation på området. Nytt möte med kommunen, Monica Magnusson, efter gjorda justeringar gällande våra riktlinjer för byggnation.

Trädgårdsdagen med tillhörande loppis fungerade bra och vi var nöjda med intäkterna. Trots att föreningen bjöd alla på kaffe med tilltugg så blev det ett överskott på 1.952 kronor.

Kommunen kontaktades angående den dåliga tillfartsvägen till området. Den 1 december anordnades grötafton. På medlemsmötet röstades det om snöplogning av områdets vägar där beslutet blev att ingen snöröjning skulle ske.

Förbud, avyttring och flaggning

Efter mycket klagomål på den dåliga tillfartsvägen till området, beslutar styrelsen år 2012 att tillställa kommunen en skrivelse i detta ärende. Årsmötet beslutade att göra ett uppehåll med trädgårdsdagen som brukades hållas i juli. En del nya punkter tillkommer i ordningsreglerna, bland annat förbjuds camping inne på området, inga husdjur i duschen, inte heller diskning och tvättning i dessa utrymmen tillåts. En skrivelse skickas till kommunens tekniska kontor angående en parkering inne på området, dock besvarades denne med fullständig tystnad.

En redskapsbod på kolonilott nummer 62 har skänkts till föreningen som så småningom kommer att säljas. Ingrid Nilsson åtar sig även i år att sköta blommorna vid föreningsstugan och Lasse Bengtsson sköter flaggningen. Styrelsen uppmuntrar några medlemmar att avyttra sina stugor och lotter då de helt klart visat att ork och intresse saknas för att kunna sköta desamma.

HISTORISK FAKTA

Sveriges flaggas historia

Visste du att Sveriges flagga är en korsflagga med ett gult kors på blå botten. Formen hos den svenska flaggan anses ha sitt ursprung i de medeltida korsbaneren som började användas på kontinenten, i samband med det tredje korståget, i slutet av 1100-talet. Till skillnad mot de så kallade vapenbaneren, som endast fick användas av härskaren själv, kunde korsbaner även användas av de som stod i dennes tjänst och de fördes således parallellt med vapenbaneren. Formen på korset, med korsarmarna förskjutna från flaggans mitt mot flaggstången (eller åt heraldiskt höger), finns i alla de nordiska ländernas flaggor. Till formen liknar den de övriga nordiska ländernas flaggor och modellen tros vara inspirerad av Dannebrogen (den danska flaggan), som är den tidigast belagda av flaggorna i norden (och den äldsta nu använda nationsflaggan i världen). Korset symboliserar kristendomen medan färgernas exakta ursprung är mer oklart. Blått och gult (som representation för guld) förekom dock tidigt i heraldiska symboler för Sverige, som till exempel vapnet tre kronor, och var överlag vanliga i den medeltida heraldiken.

De första riktiga beläggen för flaggan är från 1500-talet och den första officiella beskrivningen finns i ett kungligt brev från 19 april 1562, där det sägs att den skall ha "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga verkar huvudsakligen ha använts som "kungsflagga", "kronoflagga" eller örlogsflagga, och var som sådan till en början försedd med två "tungor" eller "spetsar".


Råttor och lakvatten?

Styrelsen beslutar att avyttra telefonen under 2013 och således sägs även abonnemanget upp. En välbesökt trädgårdsdag arrangerades detta år. Någon medlem har inlämnat en anmälan till Söderåsens Miljöförbund om råttor och lakvatten på området. Den 16 augusti gjordes en inspektion och de fann att allt var i sin ordning och tyckte dessutom att området var rent och trevligt.

Tillfartsvägen är detta år också iordningställd.

Vill du veta mer om vad Söderåsens miljöförbund är och vad de gör så kan du klicka in dig här: Söderåsen

FAKTA FLAGGNINGSREGLER

Intressant information kring flaggning i Sverige

Placering av flaggan

Vid flaggning med svenska flaggan och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt höger, det vill säga att placeringen bestäms med stående framför flaggstängerna och med ryggen mot byggnaden.

Flaggtider

Med begreppet flaggning avses förande av flagga, på fast flaggstång, enligt sedvanliga regler. Så här lyder riktlinjerna för flaggtider:

Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten av året hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgång (se almanackan). Som ett allmänt rättesnöre brukar man säga att flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. Att flaggan inte ska vara hissad när det är mörkt ute är en princip som råder i många länder utav vördnadskäl. Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Det hör till god sed att respektera flaggtiderna, men flaggning är i sig något positivt och trevligt. Om du är osäker är det bättre att låta flaggan vara - hellre hissad för mycket än för lite!  

Flaggdagar

I Sverige och många andra länder förekommer officiella flaggdagar, högtidsdagar som man uppmärksammar och firar genom flaggning av nationsflaggan. Förordningen som stadgar de allmänna flaggdagarna har utförts av den svenska regeringen. Tidigare har vi i Sverige haft 16 allmänna dagar att flagga på om året. Under de år då det är val kan vi räkna dem till 17 eftersom valdagen blir ytterligare en flaggdag. Från och med 2018 har ytterligare en permanent flaggdag tillkommit (Veterandagen 29 maj). Det betyder att i år (2018) har vi 18 flaggdagar.
Den allra viktigaste dagen att minnas att flagga på är Svenska Flaggans dag, vår nationaldag, som är den 6:e juni.

Hissa den blågula flaggan i topp för att uppmärksamma dina nära och kära vid födelsedagar, dop och bröllop!

Dödsfall

Vid dödsfall och begravning hissas flagganhalv stång, flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp.

Förvaring

En flagga är en viktig symbol för samhörighet inom länder, föreningar och olika typer av samfund. Därför ska den respekteras och tas väl hand om, även när den inte används. 

Myndigheter och kriminella

År 2014 visar det sig att kronofogden har fattat tycke för området, dock inte som nya kolonister utan av andra skäl. Resultatet blir att myndigheten säljer två stugor. Nårab konstaterar brister i sopsorteringen och medlemsmötet röstar ner förslaget om kiosk och tvättmaskin på området. Kriminella personer har börjat synas på området och likaså Polisen. Men allt löser sig, i alla fall tillsvidare.

Signalement på gärningsmännen ser ni på bilden intill, någon som sett till dessa, vänligen kontakta styrelsen för Ankeborg.

Händelsefattigt eller?

På ytan verkade det inte hända något inom föreningen under 2015, men verkligheten visade på att något helt annat försiggick. Protokoll på vad som hände saknas i stor utsträckning.

Avgång och extra årsmöte

Styrelsen som valdes på årsmötet den 10 april 2016 avgår under 2016 förutom en ledamot som redan dessförinnan lämnat styrelsen. (Protokoll för ordinarie årsmöte saknas)

På extra årsmöte den 24 juli 2016 valdes en helt ny styrelse. Här börjar ett gigantiskt arbete med at rätta till och ordna upp efter förra styrelsen. En hel del brister uppdagades och revisorerna kommer fram till att man inte kan bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den period granskningen omfattar.

Styrelsen med ordförande för nya styrelsen i spetsen jobbar för högtryck och efter hand börjar bitarna falla på plats.

Återuppbyggnad

Under 2017 har styrelsen med föreningens medlemmar kommit långt. Nytt bokföringssystem håller på att trimmas in, ny hemsida håller på att byggas upp och föreningen har fått ett välbehövligt uppsving genom att stugor och lotter är väl eftertraktade efter att nya medlemmar bara hört gott om vår förening. Visst underhållsarbete har skett under vintern, så när nya säsongen börjar har vi uppfräschade toaletter och duschrum som medlemmarna kan glädja sig år eller vad man nu gör på sådana ställen. Barnen har fått en fantastiskt vacker lekplats att vara på med klättertorn, sandlåda och gungor. Även nytt uppvärmningssystem med luft/luft värmepump för att få ner uppvärmningskostnaderna godkändes, densamma kommer att installeras innan hösten 2018.

Uppdatering av ordningsregler har gjorts och kommer att tillkännages på hemsida innan årsmötet 2018 samt finnas tillgängligt på detta årsmöte.

Fullbelagt

Föreningen har redan innan säsongsstart 2018 avverkat samtliga uppmätta kolonilotter och stugor har sålts. Många intressenter hör av sig då det ryktas att området är mycket populärt, trivsamt, idylliskt och har ett fantastiskt vackert rykte om sig om att vara mångkulturellt samt rekommenderas som rekreationsområde för både gammal som ung.

Området är fullbelagt och nya lotter kommer inte att mätas ut under det närmsta året, detta för att känna av om intressena verkligen består i långa loppet.

Historien fortsätter...

Nu är det år 2018 och det händer mycket inom föreningen.

Målet är att föreningen ska leva vidare många, många år till, önskan vore om den kunde leva kvar minst 100 år till.

Alla medlemmar kan tillsammans bygga framtiden och sätta ut delmål, med en stor gemenskap så går det alltid.

Så här fortsätter historien... 2019 -_____

Som ordförande och ansvarig hemsideanordnare så tackar jag för mig, lite respons på och om historiken samt hela hemsidan vore alltid trevligt att få, berätta gärna er historia, medlemmarnas egna historia.