Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Kontraktservice

Kontraktservice, vad är det?

Denna sida är till för att hjälpa dig som säljare och köpare, för att båda parterna ska känna sig trygga i en köp/sälj kontakt.

Du som säljare ska kunna känna dig trygg vid en försäljning och du ska ha vetskap om att du säljer i befintligt skick och du vet att köparen finner all information som denne bör veta dels på denna sidan samt har möjlighet att läsa på hela hemsidan.

Du som köpare ska veta att du köper i befintligt skick och du har via säljaren och föreningen fått vetskap om vad som är dina skyldigheter samt rättigheter.

Har ni frågor så kan ni kontakta styrelsen i föreningen.


Så på denna sidan finner du ett köpekontrakt i 2 delar:

Del 1: Köpekontrakt där köpeskillingen framgår, detta exemplar ska enbart köpare och säljare ha var sitt exemplar av.

Del 2: Samma köpekontrakt som ovan men där köpeskillingen inte får framgå då detta blir ett offentligt dokument, ett exemplar ska lämnas till föreningen varvid detta kontrakt kommer att sättas in i pärm under respektive lott nummer.


På denna sida finner du även andra dokument som är bra att ha innan man beslutar sig för att köpa, sälja eller investera, allt för att göra det enklare för dig som gammal som ny medlem.


Ordföranden

Köpekontrakt del 1

Dokument i PDF-format

Skriv ut 2 exemplar

Säljare 1 ex

Köpare 1 ex

OBS! Köpeskilling ska framgå, likaså om delbetalning föreligger.

Köpekontrakt del 2

Dokument i PDF-format

Skriv ut 1 exemplar

Föreningen 1 ex

OBS! Köpeskillingen får ej framgå, detta då dokumentet blir en offentlig handling. Föreligger delbetalning ska detta framgå.

Ordningsregler

I dessa dokument finner du Perstorps koloniförenings ordningsregler.

OBS! Du som köpare har skyldighet att ta del av dessa innan du kan ingå ett medlemsavtal och likaså få tillstånd att köpa en kolonistuga.


Du har här möjligheten att skriva ut ditt eget exemplar.