Senast uppdaterad: 10 maj 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Lediga kolonilotter 2018

Följande kolonilotter finns tillgängliga redan nu till dig som är intresserad, information om lotten finns vid respektive bild.


Bygglov krävs oavsett vilken typ av byggnad som är tänkt att uppföras på lotten/lotterna, 

undantagsvis förråd på upp till 8 kvm samt växthus om upp till 10 kvm som ej kräver bygglov.

Oavsett byggnation ska ALLTID ritning och beskrivning godkännas av styrelse innan bygglov kan sökas samt byggnation kan påbörjas.

Finner ni något av intresse, boka tid med oss så visar vi er runt.

Perstorps koloniförenings styrelse