Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Miljö


Att tänka på vår nuvarande miljö är viktigt ur alla synvinklar, men det är ännu viktigare att se på våra barns och våra barnbarns framtida miljö.


Här kommer du att finna bland annat information om vår egen lilla sopsortering, men du kommer också att få information om de lite större anläggningarna som finns i kolonins närområde. 

Att sortera rätt är bra att kunna och med tanke på att vi är en lite koloniförening bör det inte vara så svårt att nå ett mål där vi sorterar våra sopor ordentligt, så till den grad att det sällan eller aldrig blir fel. En sorteringsguide kommer att finnas på en egen sida här.

Tider för tömning av våra soptunnor samt tömning av vår avloppsbrunn kommer att informeras om här. 

Kompostering är en viktig del i vår sortering och ett bra steg att ta in i en ny framtida miljö.


Att ha mål inom miljöhanteringen tycker vi är bra, för är man läskunnig så är det inte så svårt att sortera, det är heller inte långt till våra återvinningsgårdar om du har större avfall att slänga.


Det är ej heller svårt att be om hjälp för bortforsling av material, det är bara att fråga, de flesta medlemmarna är öppna för att vara behjälpliga när så behövs.


Att rota runt bland sopkärlen är inte ok, även om man menar väl. Ser man att något ligger fel så istället för at slänga det utanför tunnan så kan man lägga det i rätt tunna.


Vi ska värna om vår miljö och det gäller alla oavsett var man kommer ifrån och hur gammal man än är.