Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Områdesuppdelning

Gällande områdesuppdelning för Perstorps koloniförening kommer att presenteras på detta upplag i sin helhet men kommer även att finnas tillhands i form av ett PDF-dokument där man kan välja att skriva ut sitt egna exemplar. 

Områdesuppdelningen kommer att läggas upp på sidan så snart som möjligt i samma utsträckning som det alltid har varit men med möjlighet att man kan komma med synpunkter varvid vi kan vidta åtgärder för att göra områdesuppdelningen till det bättre för allas skull.

Styrelsen är mycket tacksam för medlemmarnas hjälp i detta.