Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Styrelsen


Vilka ingår i styrelsen, vad har styrelsen för uppgift och varför finns den och ännu mer info kommer här. Här under huvudrubriken "Styrelse" så finner du underrubriker som ger dig information om vilka "revisorer" föreningen anlitar, information kring "valberedningen" om vad det innebär. Under rubriken "årsmöte" och "medlemsmöte" finner du dagordningar och protokoll från de möten som varit sedan den 24 juli 2016 då ny styrelse tillträdde Perstorps koloniförening, tiden innan kommer vi inte att presentera här utan den finns i viss mån dokumenterad och kan ses vid förfrågan. Självklart som kommer det att finnas en "historik" om styrelsen och och vårt mål är att kunna få en liten inblick om vilka som suttit i styrelsen sedan begynnelsen och framåt i tiden. En del av styrelsens arbeten kan ses under rubriken "Historia", väldigt intressant och mer kommer där snart. Vår medlem Sune Nilsson har sammansatt mer material till denna historia.

Sist men inte minst, givetvis finns en underrubrik som vi döpt till "kontakta oss", detta av den anledningen att det kan vara bra för våra medlemmar och icke medlemmar att nå oss från mer än en plats på våran hemsida. Arbetet med hemsidan pågår i princip dagligen tills alla grunder är lagda, därefter kommer sidan att uppdateras minst en gång per vecka eller vid behov. Tider för både styrelsemöten och medlemsmöten kommer ni att i första hand finna på första sidan även kallad startsida här kallad "Hem", detta för att vid besök av hemsidan så kommer alltid startsidan upp först och där ska man kunna se information om möten och aktuella händelser direkt utan att behöva leta sig runt. Vi är tacksamma för ert tålamod under uppbyggnaden av hemsidan.

Vald styrelse på årsmöte den 28 april 2019


Ordförande

Joakim Nilsson

Lämnar sitt uppdrag som ordförande per den 16 juni 2019 och överlämnar till Vice ordförande Susanne Ryberg samma datum.

-

E-mail:  [email protected]

Uppgifter: Allt i allo inom föreningen,   svarar för kallelser och tar fram dagordningar till mötena, leder styrelsens möten, företräder föreningen utåt gentemot andra föreningar m. fl. Fungerar även som korresponderande ledamot  samt har även tagit på sig rollen som designer till ny hemsida.

Kommer att finnas till hands för hela styrelsen och så även svara på frågor från gamla och nya medlemmar.


Kassör

Ingemar Liikamaa

-

E-mail: [email protected]

Uppgifter: Sköter föreningens ekonomi, kräver in och tar emot avgifter från medlemmarna, svarar för medlemsregistret, sammanställer ekonomiska rapporter o.s.v. Sköter den manuella bokföringen.


Sekreterare

Rosita Rosander

-

E-mail: [email protected]

Uppgifter: Ska sända ut kallelser, skriva protokoll över styrelsens möten, se till att revisorerna får erforderliga handlingar, hjälpa till att upprätta skrivelser och förvaltningsberättelser. Sköta arkivfrågor, dokumenthantering m.m.


Ledamöter

Maria Andersson - vice kassör - Lämnar sitt uppdrag som ledamot den 16 juni 2019.

Rosita Rosander - Sekreterare 

Susanne Ryberg - Vice Ordförande

Uppgifter:  Förtroendeuppdrag gentemot föreningens medlemmar, vara med vid styrelsemöten, var ledamot har sin röst. Att bli vald till ledamot i styrelsen för en ideell förening ska påvisa att medlemmarna känner förtroende för dig och är beredda att ge dig uppdrag.


Suppleanter

Britt Asterman

Lom Lindell/Frantz

Uppgifter:  Som suppleant är det din uppgift att klargöra för stämman hur det fungerar i styrelsen. Våra härliga suppleanter utför även annat arbete inom föreningen så som parkskötsel, målning, fixar kaffe och fika och mycket mer. 


Parkskötare


Uppgifter: Ta hand om föreningens gemensamma områden, serva byggnader och maskiner, vara behjälpliga i den mån de kan till medlemmarna och vice versa.


Styrelsens funktion under 2017 -2018

Upplägg saknas.


Styrelsens funktion under 2016 -2017.

Sedan ovanstående styrelse tillträdde sina roller den 24 juli 2016 så rådde mer eller mindre ett kaos inom föreningen vilket var oerhört svårt att greppa. Bevisligen så hade fel uppstått och vi blev tvungna att försöka råda bot på det kaos som rådde, så varje styrelsemedlem fick ingen direkt hänvisning om vad de skulle utföra utan det blev mer eller mindre ett samarbete där ordförande styrde med järnhand. Mycket har retts upp, en del har lagts till historien och vissa saker har medvetet glömts bort av den anledningen att vissa saker ska man bara inte rota i utan att skapa mer osämja än vad som det är värt.

Ordförande med sin styrelse samt sina medlemmar har arbetat sig framåt, skapat nytt förtroende och har verkligen kämpat för att föreningen ska få det bra . Att smutskasta någon leder ingen vart, vissa människor har svårt att släppa taget om det som varit, men som ordföranden har beslutat så måste föreningen med dess styrelse se framåt och göra det bästa av situationen för allas skull.

Åsikter får alla ha, hur uppdelningen skett inom styrelsen har kanske varit orättvis men ordföranden har tagit på sig alltför mycket ansvar av den enkla anledningen att rotar man i en sak så dyker en annan upp och då är det lättast att en person smutsar ner sig och har backup från styrelsen och medlemmarna. Ordförande har tagit på sig ansvaret för den upprustning av föreningen som skett under 2016 - 2017 och han är tacksam för det otroliga stöd han fått av både styrelsemedlemmar som av föreningsmedlemmar.


Snart är det nytt årsmöte och ordförande har bara en sak att framföra till er alla:

"Lägg det gamla bakom er och se framåt, allting kan bara bli ljusare med det gemensamma stöd som byggts upp inom föreningen tack vare all feedback, positiv som negativ, det har stärkt föreningen och starkare ska vi bli"