Senast uppdaterad: 16 juni 2019

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Vägar och Parkering


Vägen från källstorpsvägen och in till koloniområdet sköts av föreningen, föreningen ser till att hålla den fri från kantgräs och annat som växer in mot vägen. Parkering längs vägen undanbedes, dock finns det några platser som bäst lämpar sig som mötesplatser men som kan vara ok att parkera på.


Vägarna inom området hålls i ordning från ogräs och överväxta buskar av dels medlemmarna själva samt av föreningens utsedda parkansvarig. Parkering inom området är förbjudet, men däremot är det helt ok att köra in på området och lasta av respektive lasta på saker. 

Tillstånd kan fås av styrelsen för parkering inom området under förutsättning att särskilda skäl föreligger. Lathet är inget särskilt skäl.

Inom området är det gånghastighet som gäller, området är ingen racerbana.


Koloniföreningen har en stor fin parkering, nyttja den i första hand och försök parkera rakt och lämna inte luckor på 2 meter mellan bilarna då utrymmet för fler bilar krymper.

Tidvis kan man undra om folk är läskunniga eller om de ens har körkort med tanke på hur folk parkerar. Det förekommer att stolparna springer in i bilarna, men styrelsen ska se om vi kan finna lugnande medel åt dessa busiga stolpar.


Parkeringen är i första hand avsedd för föreningens medlemmar och deras gäster, vänligen acceptera detta.


Det är förbjudet att parkera vid sopsorteringen, elverket och vid grinden.


Det finns parkering för funktionshindrade invid entrégrinden.

Fullständiga villkor finns i ordningsreglerna och vad som gäller vid "felparkering".


"Det förekommer väldigt ofta att bilen som parkerade innan mig på den plats jag brukar stå på är försvunnen i flera dagar, ibland dyker den helt oplanerat upp på en annan plats." 

Tänk på det, man vet aldrig vad som kan hända.


Sunt förnuft föreligger inom och utanför området, tänk på att det finna både tama och vilda djur på landsbygden och i skogen. 

Tänk på att det är många barn, mammor och pappor samt pensionärer som befinner sig runt på området.