Senast uppdaterad: 28 december 2018

Perstorps koloniförening

Smattabygget, ett koloniområde i Perstorps kommun!

Vad kostar det?


Här nedan är en sammanställning kring alla avgifter som finns för dig med kolonilott i Perstorps koloniförening samt onödiga kostnader man kan dra på sig om man inte sköter det man ska i enlighet med stadgar och ordningsregler.


Arrendeavgiften för 2017 är 2,35 kr / kvm (en höjning med 0,85 kr jämfört med 2016)

Arrendeavgiften för 2018 är 3,20 kr / kvm (en höjning med 0,85 kr jämfört med 2017)


Inträdesavgiften är satt till 500 kr (gäller Ny medlem)


Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr / år (oförändrad)

Medlemsavgiften för 2018 är 400 kr / år (en höjning med 100 kr jämfört med 2017)


Duschavgift för 2017 är 200 kr / år (oförändrad) Nyckel löses ut hos styrelsen som återlämnas vid försäljning/överlåtande av lott.

Duschavgift för 2018 är ej beslutad ( ev. liten höjning)


Grindnyckel för 2017 - 2018 är 150 kr (depositionsavgift, återlämnas vid retur av nyckel)


Onödiga kostnader att dra på sig:


Böter

Beivrande (bot) om 500 kr max två gånger per säsong ges vid varning om misskötsel av sina-/a lott-/er, läs under punkt 8 i ordningsreglerna som träder i kraft den 1 maj 2017.


Påminnelsavgift
Faktura påminnelseavgift fastställd av styrelsen till 100 kr + 15 % av förfallet belopp.

Är du i behov av hjälp för att reda ut kostnaden för en specifik lott så kan du alltid kontakta vår kassör genom att klicka på ekonomi och fylla i dina uppgifter.